Anatómia

Priznajme si, trochu anatómie nezaškodí nikomu z nás. Vedieť rozmýšľať

v prospech koňa znamená aj vedieť ako pracuje koňské telo

( v neposlednom rade aj ako pracuje telo jazdca ),

ako chrániť pohybový aparát, ako koni vytvoriť fyzickú a psychickú pohodu.

Štúdiom anatómie sa môžeme dostať oveľa hlbšie napríklad do problematiky

zdravého zhromaždenia koňa, ale o tom až neskôr. Prajem príjemné čítanie:)

 

 

 

1.pohybová sústava

Pohybová sústava je tvorená z kostry a svalov, ktoré zabezpečujú pohyb.

Kostra má funkciu ochrany vnútorných orgánov, podopiera celé telo,

podieľa sa na tvorbe a uskladnení krvných buniek, ukladá minerály.

 

Kosti tvorí živé tkanivo, popretkávané nervami a cievami.

Kosť sa skladá z tvrdého vonkajšieho obalu, ktorý obklopuje dutinu

vyplnenú hubovitým tkanivom. Povrch kosti tvorí  okostica, ochrana kosti ,

na ktorú sa upínajú väzy a šlachy.

 

Obr.1: Kosti poznáme dlhé, krátke, ploché, sézamske, členité.

Kostru koňa tvorí približne 250 kostí.


 

 

Obr.2: 1. II. krčný stravec, 2. VII. krčný stavec, 3. X. hrudný stavec,

4. V. bederný stavec,5. krížová kosť, 6. panvová kosť, 7.sedacia kosť, 8. rebrový oblúk,

9. X. rebro, 10. hrudná kosť, 11. lopatka

 

 

Svaly pretvárajú energiu, ktorá vzniká pri chemických procesoch v tele , na pohyb.

Poznáme niekoľko typov vlákien kostrových svalov. Tu funguje dedičnosť, takže koňa

síce môžeme trénovať na vrchol svojich možností, ale jeho svalové vlákna

zmeniť nedokážeme. Inými slovami, chladnokrvník sa nikdy nestane dostihovým koňom.

Červené, pomalé vlákna, sú schopné dlhodobých kontrakcií.Pracujú aerobne.

Kone s prevahou týchto vlákien sa pomalšie unavia a vynikajú vo vytrvalosti.

Biele , rýchle vlákna sú väčšie a pracujú anaerobne a dokážu rýchlo vyrobiť

menšie množstvo energie, ale rýchlo sa unavia.

Kone s prevahou týchto vlákien bývajú dobrými skokanmi.


 

Obr.3:  Rozlišujeme 3 typy svalov: srdcový sval, hladké svaly, kostrové svaly.

Približný počet kostrových svalov u koní je 700!


 


 

Obr.4: Svaly koňa rozdelujeme na motorické (tie ktoré sa zapájajú do pohybu) a 

stabilizačné (tie ktoré sa podieľajú na držaní tela).Pri pohybe pracujú svaly v

tzv. svalových pároch.Keď sa jeden sval skráti, protiľahlý sa uvolni a naopak.


 Za inšpiráciu sa chcem poďakovať Gillian Higginsovej a jej knihe

How Your Horse Moves,doplnené kresbami z Anatómie pre výtvarníkov od Szunyoghy, Fehér.