Horsemanship

 

 

Slovo Horsemanship sa nápadne podobá inému anglickému slovu: slovu Friedship, ktoré vyjadruje blízky vzťah medzi ľuďmi, vyjadruje priateľstvo, rešpekt a lásku. Prečo by horsemanship mal predstavovať niečo iné? Horsemanship, ako ho vnímam ja, predstavuje blízky spôsob stretnutia dvoch bytostí, ktoré dokážu spolu komunikovať a užiť si túto medzidruhovú komunikáciu, užiť si spoločné chvíle či už pri práci, športe alebo voľnom čase. Naše prvé stretnutia, pred tisíckami rokov, sa odohrávali v zápale lovu. Nálezištia nasvedčujú o spôsobe lovu koní, kde stáda koní hnané nad priepasť s následným zrutením, zamenali pre člova zdroj obživy. ...čo nás vtedy priviedlo k spojeniu, k priateľstvu a obdivuhodnej kooperácii, ktoré pretvalo dodnes?

... radosť zo spoločného pohybu?, alebo využitie konskej sily na prácu, či boj? alebo je to práve horsemanship?, úzke súžitie s úžastnými tvormi, hrdými a čistými bytostami, v každodennej harmónii s prírodou a so sebou samým.