Správanie sa koní v ich prirodzenom prostredí

 

Prirodzené prostredie pre kone predstavuje voľný priestor s dostatočným zdrojom potravy a vody, a samozrejme stádo,  ktoré zvyšuje šance jednotlivca na prežitie. Vo voľnej prírode stádo tvorí žrebec a kobyly so žriebätami alebo napr.  mladé žrebce, ktoré boli zo stáda vyhnané.

Kone trávia väčšinu času na otvorených lúkach a priestranstvách s dobrým výhľadom na okolie. 60% dňa kone trávia pasením v typickej pozícii s hlavou pri zemi. Ostatný čas venujú hrám, sociálnym záležitostiam,  oddychovaním a čosi málo spánku. Medzitým sa stádo presúva za potravou a zdrojmi vody. Niekedy prekonávajú veľké vzdialenosti, na ktoré sú vybavené vytrvalosťou a húževnatosťou.

Kone sú silne sociálne cítiace zvieratá, s vysoko vyvinutými komunikačnými schopnosťami, ktoré sa riadia  presnými hierarchickými zákonmi. Postavenie v hierarchickom rebríčku na základe komunikácie, je pre jedinca v stáde  kľúčové , keďže pobyt mimo stáda  môže ľahko znamenať smrť.

Jedince v stáde spolu trávia 24 hodín denne, vytvárajú medzi sebou úzke priateľstvá, ktoré  trvajú po celý život.  Vylúčenie jedinca zo stáda spôsobuje  nekľud  až paniku ( rovnako ako u ľudí), kone inštinktívne vyhľadávajú bezpečnosť stáda, aby prežili.

 

 

Ďalší príklad takéhoto inštinktívneho, prirodzeného správania je napr. únik pred nebezpečenstvom. Kone sú stvorené na rýchly útek. Inštinkt koňom radí najprv utiecť a až potom  podozrivú vec buď pozorovať z úctihodnej vzdialenosti alebo sa odhodlať na prieskum z blízka.

Takmer 360 stupňový pohľad na svet, citlivé uši, ktoré sa  dokážu natočit o 180 stupňov, veľmi dobre vyvinutý čuch, veľké srdce a pľúca, malý žalúdok, silné nohy, to všetko slúži na včasné odhalenie predátora a následný rýchly únik.

 Na druhej strane sú kone veľmi dobre vybavené na boj, či už proti predátorom alebo konským súperom. Kone bojujú a bránia sa kopaním predných aj zadných nôh , kusaním, prípadne všetkým dohromady:) Zranenia po kopancoch a kusancoch môžu mať fatálne následky, preto je nesmierne dôležité správne interpretovať  signály ,ktoré nám kone neustále vysielajú a zareagovať na ne rýchlo a správne.

 

 

 

Kone ľudia domestikovali pred niekoľko tisíc rokmi, poďme sa teda pozrieť aký dopad mala  zmena životných podmienok na správanie koní.