Dopady neprirodzeného držania koní na fyzický a psychický stav koňa

Domestikované kone žijú v obmedzených priestoroch stajní, výbehov a oplotených pastvín,

za účelom zvýšenia výkonnosti, ktoré nezodpovedajú strave voľne žijúcich koní. Pestrosť stravy

čo práve potrebujú ako je to u koní  žijúcich vo voľnej prírode. Kone veľmi dobre rozoznávajú

Ďalším rozdielom oproti divo žijúcim koňom je zloženie stáda. Takmer nikde nezodpovedá prirodzenému,

V uzavretých priestoroch  kone veľakrát ani nemajú výhľad na okolie a prípadnú možnosť úniku,

Veľakrát je sociálny kontakt veľmi obmedzený , dokonca trestaný! Bežne je vidieť  ľudí,

ktorých ošetrenie stojí nemalé prostriedky. Kôň takto nemá možnosť získavať návyky správania sa 

Málo sociálnych stimulov, nedostatočný voľný pohyb, nedostatočné alebo žiadne stimuly z novoobjavených

vyplývajú  zlozvyky, apatia až agresia..

dýchať svoje vlastné výlučky, prach, a  iné nečistoty. To vedie k poškodeniu slizníc a respiračným ochoreniam.

silu a vytrvalosť vo svoj vlastný prospech!

koňmi a samozrejme natiahnutie a zahriatie celého tela v trisku, vykopovaní..a súperení s konskými kolegami.

ale trpí tým aj tráviaca sústava. Skúste si predstaviť ako by ste sa cítili, keby vás zavreli do malej miestnosti,

k ľudom takto len v prípade vážneho zločinu, keď je človek uväznený v cele. Nerobme z koní väzňov..

niekedy  aj viac dní, veď pršalo!? Ľudská ignorancia akoby nemala hraníc.

je veľmi pravdepodobné, že by prežili. Aj po 6ooo rokoch domestikácie by sa kone zaobišli bez ľudskej

Zo súžitia s človekom však kôň môže za určitých podmienok profitovať..

útočisko,  kde sa budú cítiť bezpečne, kde im budú poskytnuté najlepšie možné podmienky, s možnosťou rozvíjať

súcit a vcítenie sa do  kože bytostí, ktoré nás sprevádzajú už tisícročia. Dajme im dobrý život, stojme pri nich