Stanovy NEO OZ

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

Založenie združenia

 

Združenie je založené v zmysle Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

 

Základné ustanovenia

 

Názov združenia:NEO OZ

Sídlo združena: Koniareň, Slanská Huta 107, 044 17

 

Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v SR a zahraničí.

 

 

Ciele združenia

 

Podpora vzdelávania v oblasti jazdeckého športu, rekreačného jazdenia,práce s koňom vo voľnosti, vozajatectva, furmanstva , cross country, enviromentálnej výchovy detí aj dospelých. Združenie ma za cieľ prispievať k rozvoju vzdelanosti, tvorivosti, ľudskosti a tolerancie.Medzi dalšie ciele združenia patria:

 • aktívna ochrana životného prostredia

 • rozvoj osobnoti človeka, jeho fyzických možnosti prostrediníctvom komunikácie s konom, jazdenia

 • podpora aktívneho využivania voľného času v prirode a so zvieratami,turistika

 • podpora učenia sa na základe pozorovania prírody a zvierat

 • ukážky ako sa postarať o zvieratá,zobrať zodpovednosť za ne .. a seba samých

 • výmena skúsenosti v oblasti chovu zvierat a pestovania plodín

 • konská poradňa

 • podpora vzdelávania v oblati zdravej výživy a zdravého životného štýlu, fyzickej a duševnej harmonie jednotlivca

 • pochopiť význam komunikácie medzi človekom a zvieratami

 • podpora chovu slovenských plemien zvierat

 • oranizovanie prednášok, školení, besied v oblasti jazdeckého športu, enviromentálnej výchovy, zdraveho životného štýlu

 • knižnica

 • vytvorenie prostredia pre oddych a regeneráciu síl duševných aj fyzických

 • podieľať sa na organizovaní súťaží oblastného, regionálneho, národného charakteru a medzinárodných podujatí

 

 

 • rozvoj remeselníckej zručnosti

 • orgnizovanie kultúrnych podujati

 • podpora regionálneho rozvoja

 • detoxikácia tela a ducha v čistej prirode

 • poznávanie druhov rastlín a zvierat v okolitej prírode

 • pomoc starým a chorým koňom